Ruta de navegació

Drets dels viatgers

 • Els viatgers tenen dret a ser transportats sempre que el vehicle no ultrapassi la seva capacitat màxima.
 • Els menors de 4 anys tenen dret a viatjar de franc.
 • Els viatgers tenen dret a ser tractats correctament pels empleats i rebre informació sobre els serveis i les possibles modificacions.
 • Les persones amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran tenen dret a seure en els seients d’ús preferent.
 • Els viatgers poden dur objectes de dimensions no superiors a 100 x 60 x 25 cm. Aquestes mides no s’apliquen en el cas de cotxets per a infants. 
 • Els viatgers poden accedir a l’autobús amb bicicletes plegables en els trajectes que transcorren íntegrament dins la primera corona tarifària.
 • En cas que una incidència provoqui l’aturada de l’autobús, els viatgers tenen dret a continuar el viatge en la mateixa línia o en una altra que tingui un itinerari semblant sense haver de tornar a pagar.
 • Els viatgers poden fer ús del llibre de reclamacions.

Deures dels viatgers

 • Actueu amb civisme i vetlleu sempre per una bona convivència.
 • Eviteu deteriorar o malmetre els autobusos i les parades.
 • Entreu i sortiu per les portes senyalitzades.
 • No distragueu el conductor mentre l’autobús estigui circulant.
 • Mantingueu les condicions mínimes de salubritat i higiene.
 • Feu cas de les indicacions dels empleats i dels avisos col·locats a l’interior dels autobusos.
 • Procureu plegar els cotxets infantils.
 • Per pujar, plegueu les bicicletes.
 • No fumeu dins el vehicle.
 • No viatgeu amb animals, tret de gossos pigall i animals domèstics si van en receptacles adequats.
 • El personal de l’empresa pot prohibir que entrin o ordenar que baixin els viatgers que incompleixin les obligacions anteriors.

Bitllets i targetes

 • Cal disposar de bitllet, targeta, abonament o passi vàlids per al trajecte.
 • Els bitllets i les targetes manipulats o que presentin alteracions no són vàlids.
 • Valideu sempre les targetes amb banda magnètica a les màquines.
 • Cal que mostreu les targetes, els abonaments o els passis sense banda magnètica al conductor en entrar a l’autobús.
 • Els bitllets senzills no donen dret a fer transbordament.
 • Les targetes del sistema tarifari integrat donen dret a fer transbordament entre els mitjans de transport integrats.
 • Si baixeu de l’autobús i n’agafeu un altre, cal que torneu a validar la targeta.
 • Conserveu el bitllet o la targeta durant tot el trajecte i mostreu-los si us ho demana el personal de l’empresa.
 • Teniu dret a bescanviar una targeta multiviatge no malmesa si la màquina validadora la rebutja i si correspon al trajecte que voleu fer.

Infraccions i sancions

 • Viatjar sense bitllet o amb una targeta no validada és una infracció que comporta el pagament d’una quantitat determinada per la normativa legal vigent. Si el pagament es fa a l’instant, s’aplica una reducció del 50 %. En cas contrari, caldrà que us identifiqueu i disposareu de 30 dies per pagar la sanció.
 • Si, en alguna de les situacions anteriors, un viatger es nega a identificar-se davant dels empleats, aquests sol·licitaran la presència dels agents de seguretat o de l’ordre públic perquè l’identifiquin i li podran exigir que baixi de l’autobús. 
 • Si un viatger porta una targeta, un abonament o un passi personalitzats, ha de poder demostrar que n’és el titular. 
 • Si un viatger porta una targeta integrada correcta i validada a l’inici d’un desplaçament, però no l’ha validada en el moment de fer el transbordament, haurà de pagar l’import equivalent al preu d’un bitllet senzill d’una zona.
 • Els empleats retiraran qualsevol bitllet o targeta alterats, manipulats o utilitzats incorrectament i el viatger estarà obligat a baixar de l’autobús.
 • En cas d’infracció, l’empresa formularà una denúncia davant l’Administració.
 • Viatjar sense bitllet o targeta vàlids pot ser sancionat per l’Administració amb una multa de fins a 600€.
 • El conductor disposa de fulls de reclamació.